HCA Informatieservice

Wij bieden u de gelegenheid om aanwezig te zijn op een door HCA georganiseerde informatiebijeenkomst, waarin u “live” al uw vragen over het auditproces kunt stellen. Wij merken dat veel praktijken toch behoefte hebben aan extra informatie aangaande de audit en het bijbehorende proces. Wilt u gebruik maken van deze gratis service? Stuur een e-mail naar hca@healthcareauditing.nl.

Ook kunt u natuurlijk al uw vragen via de e-mail aan ons stellen. U ontvangt dan zo snel mogelijk van ons een antwoord op uw vraag zodat uw auditvoorbereidingen niet stagneren. Het is natuurlijk ook mogelijk om al uw vragen telefonisch aan ons te stellen!

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder