HCA Informatieservice

Wij bieden u de gelegenheid om aanwezig te zijn op een door HCA georganiseerde informatiebijeenkomst, waarin u “live” al uw vragen over het auditproces kunt stellen. Wij merken dat veel praktijken toch behoefte hebben aan extra informatie aangaande de audit en het bijbehorende proces. Wilt u gebruik maken van deze gratis service? Stuur een e-mail naar hca@healthcareauditing.nl.

Ook kunt u natuurlijk al uw vragen via de e-mail aan ons stellen. U ontvangt dan zo snel mogelijk van ons een antwoord op uw vraag zodat uw auditvoorbereidingen niet stagneren. Het is natuurlijk ook mogelijk om al uw vragen telefonisch aan ons te stellen!

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Beheersmodelaudit

Zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben de Beheersmodelaudits uitgezet. De Beheersmodelaudit wordt uitgevoerd bij praktijken welke vooraf door de zorgverzekeraar zijn geselecteerd. HCA voert deze audits uit. Wij verzorgen graag uw audit. Voor vragen ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder