Algemeen

De paramedische zorg vraagt veel van de beroepsgroepen. In toenemende mate is de consument op zoek naar de beste zorg. Uw zorgpartners willen graag dat u de door u geleverde kwaliteit inzichtelijk maakt. Tenslotte zijn het ook de overheid en de beroepsorganisaties die met een kritische blik naar uw dagelijks handelen kijken. In dit dagelijks handelen dient u transparant te zijn en uw toetsbaar op te stellen.

Alle medewerkers van HCA willen u graag ondersteunen bij uw streven naar kwaliteitsontwikkeling. Wij zullen u door middel van onze audittrajecten helpen om de “kwaliteitstrein” in beweging te zetten. U kiest voor kwaliteit in de dienstverlening en wij zorgen voor de ondersteuning in de realisatie van dit ultieme doel!

HCA heeft de afgelopen jaren, op verzoek van een toenemend aantal zorgverzekeraars, diverse auditproducten ontwikkeld. Deze worden vanaf 2005 gebruikt om de geleverde kwaliteit van zorg te toetsen.

De diverse audits worden uitgevoerd door auditoren welke hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zij zijn allen fysiotherapeut/oefentherapeut/logopedist en werkzaam in de eerste lijn. Onze auditoren hebben ruime ervaring in kwaliteitstoetsing en weten als geen ander wat er op u af komt. Zij zijn daarom, vanuit eigen ervaring, in staat u na afloop van het audittraject ook te adviseren over de te nemen maatregelen. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat u het plezierig vind dat collegae uw praktijk komen auditeren. Is het immers niet zo dat kwaliteit het beste getoetst kan worden door de beroepsgroep zelf?

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder