Documenten praktijk: Kwaliteitscyclus logopedie

Kwaliteitscyclus logopedie

De kwaliteitscyclus logopedie is in 2019 ontwikkeld door de NVLF in samenwerking met de auditbureaus HCA en Kiwa. De kwaliteitscyclus is een doorontwikkeling van de kwaliteitstoets.
De kwaliteitscyclus logopedie is eigendom van de NVLF. De kwaliteitscyclus logopedie is een cyclisch proces van 3 jaar. De kwaliteitscyclus logopedie wordt gestart met een kwaliteitstoets in het eerste jaar en daarna jaarlijks een kwaliteitsgesprek met een auditor, gedurende de twee opvolgende jaren. Hierna is het startpunt bij elke cyclus de visitatie. De cyclus bestaat dan uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor.
Tijdens de visitatie wordt gereflecteerd op de doorlopen kwaliteitscyclus. De zelfevaluatie praktijk die wordt ingevuld voorafgaande aan de NVLF-visitatie aangevuld met de reflectie op de doorlopen kwaliteitscyclus vormen de basis voor een nieuw plan van aanpak.
Hierdoor ontstaat een continue cyclus van 3 jaar waarin reflecteren en verbeteren centraal staan. Zo blijven praktijken en logopedisten continu verbeteren en vernieuwen.’

 

Als voorbereiding op de visitatie vragen wij u de eerste kolom van het Excel bestand ‘Zelfevaluatie en plan van aanpak’ in te vullen. De vragen kunt u terug vinden in het Word bestand ‘Zelfevaluatie’.  Wij willen u verzoeken de antwoorden 10 dagen voorafgaand aan de visitatie retour te sturen via de mail zodat de visiteur zich goed kan voorbereiden.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via hca@healthcareaudting.nl of 023-5452360.


Downloads