Praktijkaudit FysioTopics

De Praktijkaudit FysioTopics is in co-creatie door de Stichting Zorgplannen en HealthCare Auditing (HCA) ontwikkeld. Aanleiding daarvoor zijn de veranderingen in kwaliteitsdenken binnen de fysiotherapie.

Dit nieuwe kwaliteitsdenken vraagt ook om een andere manier van toetsen. Een toetsing die recht doet aan de gedefinieerde uitgangspunten van kwaliteit, die gebaseerd is op vertrouwen en die wordt gedreven door de intrinsieke motivatie om de kwaliteit van zorgverlening aan uw klanten continu te verbeteren.

De Praktijkaudit kijkt vooral naar de wijze waarop de zorgplansystematiek en de zorgplannen zijn geïmplementeerd en biedt u ideeën en adviezen om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

De Praktijkaudit  FysioTopics bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het benchmark rapport en zelfwaarderingsdocument: Het benchmark rapport geeft u richtlijnen en structuur voor de voorbereiding op de Praktijkaudit. In het zelfwaarderingsdocument heeft u de mogelijkheid zelf een toelichting geven op de items die benoemd staan in het benchmark rapport.
  2. De praktijkaudit: Samen met de auditor bespreekt u met een vertegenwoordiging van uw praktijk uw visie op kwaliteit en de wijze waarop u dit toepast in uw zorgverlening. Daarbij worden het benchmark rapport en het zelfwaarderingsdocument als leidraad gebruikt.

Met behulp van de uitkomsten van de Praktijkaudit kunt u de kwaliteit in uw praktijk borgen en verder uitbouwen.

 

Voor meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kunt u een mail sturen naar: hca@healthcareauditing.nl 


Aanmelden

Downloads

Auditcriteria FysioTopics Zorgplan Audit 2019
Auditcriteria FysioTopics Zorgplan Audit 2019 versie 1.0 november 2018