Praktijkaudit Zorg1

Doel van Zorg1 is het stimuleren van zorgvernieuwing, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe, online instrumenten en het verder verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening op basis van nieuwe ideeën en inzichten. Daarnaast wil Zorg1 de zorg inzichtelijk maken om zo de toegevoegde waarde van fysiotherapie aan te tonen. De Praktijkaudit Zorg1 is ontwikkeld om deze doelen te ondersteunen.

Dit nieuwe kwaliteitsdenken vraagt ook om een andere manier van toetsen. Een toetsing die recht doet aan de gedefinieerde uitgangspunten van kwaliteit, die gebaseerd is op vertrouwen en die wordt gedreven door de intrinsieke motivatie om uw klanten de beste zorg te bieden.

De Praktijkaudit kijkt vooral naar de wijze waarop de zorgplansystematiek en de zorgplannen zijn geïmplementeerd en biedt u ideeën en adviezen om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

De Praktijkaudit  Zorg1 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kwaliteitsregistratie
  • Klachtenregeling
  • Wet- en regelgeving
  • Algemene kwaliteitseisen Zorg1 (transparantie en inhoud)
  • Productspecifieke kwaliteitseisen Zorg1 (minimale data sets, profielindeling)

Met behulp van de uitkomsten van de Praktijkaudit kunt u de kwaliteit in uw praktijk borgen en verder uitbouwen.

Voor meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kunt u een mail sturen naar: hca@healthcareauditing.nl 

 


Aanmelden

Downloads