Visitatie Keurmerk

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie visitatie (ook wel visitatie Keurmerk) is onderdeel van de Keurmerk Kwaliteitscyclus en heeft als doelstellingen:

  • u inzicht bieden in de wijze waarop u de kerntaken op beleidsniveau heeft geborgd en geïmplementeerd binnen de organisatie en welke mogelijkheden u heeft ter verbetering,
  • gezamenlijk reflecteren en discussiëren over de kwaliteit van de geleverde zorg,
  • benoemen van verbeterpotentieel en hoe deze te implementeren binnen uw organisatie en de patiëntenzorg.

Het visitatieproces

Tijdens de visitatie gaat de visiteur samen met een collega uit een andere Keurmerk praktijk met u in gesprek over de criteria zoals die zijn opgenomen in het visitatiedocument. Deze criteria helpen u en de visiteur inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder en de wijze waarop u de zorg binnen uw praktijk heeft aangeboden. De Keurmerk visitatie wordt uitgevoerd door 1 opgeleide visiteur die bij HCA in dienst is.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie Entree visitatie

Praktijken die vanaf juli 2018 deelnemer worden van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) beginnen met de SKF Entree visitatie. Continu leren en verbeteren staat centraal bij SKF. Met behulp van de SKF Entree visitatie krijgt u inzicht in hoeverre uw praktijk op dat moment voldoet aan de door SKF gestelde norm en welke verbeteringen u wellicht kunt doorvoeren om toe te treden tot het Keurmerk.

Voor meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kunt u een mail sturen naar: hca@healthcareauditing.nl 


Aanmelden

Downloads

Criteria Keurmerk visitatie 2019 versie 1.0 nov 2018
Criteria Keurmerk visitatie 2019 versie 1.0 nov 2018