Visitatie KNGF

Visitatie is onderdeel van het KNGF kwaliteitssysteem Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Belangrijkste doel is elkaar continu stimuleren en motiveren tot het verder verbeteren van de zorg. De ruimte voor verdere ontwikkeling binnen de praktijk, van de individuele therapeuten, het team en de dienstverlening van de praktijk als geheel staat tijdens de visitatie centraal. De bevindingen worden in een visitatierapport vastgelegd, evenals mogelijkheden of suggesties ter verbetering.

Visitatie is op dit moment beschikbaar voor deelnemers aan het KNGF Plusprogramma en is voor deze deelnemers elke 2 jaar verplicht. HCA heeft speciaal voor het KNGF opgeleide visiteurs in dienst die voor u de visitatie kunnen uitvoeren.

Er zijn twee varianten van visitatie mogelijk:

  • Standaard visitatie: voor praktijken die geen HKZ en/of Pluscertificaat hebben.
  • Verkorte visitatie: voor praktijken met een HKZ en/of Pluscertificaat geldig op de dag van de visitatie, zonder combinatie met een audit.

Aanmelden