Het EffectiviteitsTraject

Het EffectiviteitsTraject is een bijzondere vorm van de Plusaudit dat met ingang van 1 mei 2015 toegankelijk is voor fysiotherapiepraktijken die de Plusaudit twee of meer opeenvolgende keren met positief resultaat hebben doorlopen. Het SKMZ EffectiviteitsTraject is gebaseerd op een aantal kernwaarden:

  • wederzijds vertrouwen
  • minder administratieve werkdruk
  • nadruk op de inhoud
  • inzicht in de uitkomsten van zorg

Het EffectiviteitsTraject is opgebouwd uit een audit en twee Effectiviteitsscans die worden afgenomen binnen een periode van 2 jaar. De audit audit is opgebouwd uit 2 onderdelen: de motivational paper en de praktijkaudit. De Effectiviteitsscan heeft geen toetsend karakter. De auditor kijkt samen met u naar de zorgplansystematiek en de dataverzameling binnen uw praktijk en geeft u suggesties, tips en adviezen voor de toekomst.


Downloads