Het EffectiviteitsTraject

Dit auditproduct is met ingang van 1 mei 2015 toegankelijk voor fysiotherapiepraktijken die twee of meer opeenvolgende keren de Plus audit met positief resultaat hebben doorlopen.

Waarom het EffectiviteitsTraject?
Na een aantal  jaren succesvol gebruik te hebben gemaakt van het huidige Plus audit traject, is het tijd voor een nieuw product. Een product dat continue kwaliteitsverbetering stimuleert en fysiotherapiepraktijken de kans biedt zich door te ontwikkelen. In opdracht van de bij SKMZ aangesloten zorgverzekeraars heeft HCA het SKMZ EffectiviteitsTraject opgezet. Dit is gedaan in samenwerking met een klankbordgroep van ervaren fysiotherapiepraktijken. Het SKMZ EffectiviteitsTraject is gebaseerd op een aantal kernwaarden:

  • Meer wederzijds vertrouwen
  • Minder administratieve werkdruk
  • Meer nadruk op de inhoud
  • Meer inzicht in de uitkomsten van zorg

Dit nieuwe traject biedt meer inzicht in kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Bovendien biedt het een benchmark voor de inhoud van de zorg. De deelnemende praktijken ervaren hierdoor minder administratieve druk. Wat de SKMZ betreft een mooie uitdaging voor fysiotherapiepraktijken om hun kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Inhoud Effectiviteitsaudit
De Effectiviteitsaudit audit is opgebouwd uit 2 elementen, te weten:
a. het motivational paper
b. de praktijkaudit

Het motivational paper
Het motivational paper (MP) is een schriftelijke vragenlijst, die voorafgaand aan de audit ingevuld dient te worden. Met het MP wordt inzicht gegeven of de fysiotherapiepraktijk (auditee) voldoet aan de aanvullende voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt aan een kwalitatief goede fysiotherapiepraktijk. Er is een motivational paper opgesteld door alle zorgverzekeraars, welke bestaat uit een algemeen en zorgverzekeraar specifiek deel.

De Effectiviteitsaudit
De Effectiviteitsaudit is een bijeenkomst waarbij een praktijkafvaardiging (max. 3 personen, tenminste 2 personen) samen met twee HCA auditoren de praktijk ‘scant’ op een aantal relevante aspecten in relatie tot de bedrijfsvoering.
Bij de audit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen, m.b.v. patiëntendossiers, en op de implementatie van de richtlijnen.

De audit vindt plaats op locatie en toetst de volgende criteria:
1. Het Motivational Paper
2. Centraal Kwaliteitsregister
3. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie*
4. Hygiëne, privacy en veiligheid*
5. Klachtenregeling*
6. Wet- en regelgeving*
7. Kwaliteitsjaarverslag en beleidsplan
8. KNGF richtlijnen
9. Methodisch handelen
* Deze criteria worden alleen getoetst indien de pratijksituatie is gewijzigd na de laatste audit.

De dossiertoets
U maakt voor het EffectiviteitsTraject de keuze op welke wijze u de dossiertoets laat uitvoeren. U heeft hierbij de keuze uit onderstaande 3 mogelijkheden:

□ de praktijk laat de dossiers toetsen van alle zorgverzekeraars (in Nederland).

□ de praktijk laat de dossiers toetsen van de (audit)zorgverzekeraars VGZ/CZ/Delta Lloyd/OHRA, De Friesland en Menzis (inclusief de aan deze zorgverzekeraars gekoppelde labels).

□ de praktijk laat alleen de dossiers toetsen van de zorgverzekeraar(s) voor welke een MP is aangevraagd.

Tijdens de dossiertoets worden zowel lopende als afgesloten dossiers getoetst waarbij er meer dan 4 behandelingen zijn verstrekt (intake en onderzoek, telt als 1 behandeling). Kiest u er voor om bijvoorbeeld voor slechts 1 zorgverzekeraar het EffectiviteitsTraject te behalen, dan stelt u tijdens de audit alleen de dossiers van de betreffende zorgverzekeraar ter beschikking. De consequentie hiervan is dat het certificaat geen enkele waarde heeft richting de andere zorgverzekeraars. Indien u op een later moment alsnog besluit om ook voor één of meer van de andere zorgverzekeraars een Plusovereenkomst aan te vragen, dan dient u het volledige EffectiviteitsTraject (met bijbehorende auditkosten) opnieuw te doorlopen.
Heeft u vragen? Natuurlijk kunt u altijd al uw vragen, zowel telefonisch (023-5452360) als per e-mail (hca@healthcareauditing.nl) aan ons stellen!

De prijzen
Gezien de prijzen afhankelijk zijn van de wijze waarop u organisatie is georganiseerd maken wij graag een offerte op maat voor u! U kunt hierover contact opnemen met ons via hca@healthcareauditing.nl of 023-5452360.

Downloads

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder