KNGF intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Deze methodiek heeft als doel de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen te verhogen. KNGF intervisie zorgt voor voortdurend verbeteren, waarin kennisdeling en kwaliteitsverbetering centraal staan. De KNGF intervisie wordt begeleid door een KNGF gecertificeerde intervisiecoach. HCA neemt de organisatie van KNGF intervisie voor uw praktijk uit handen.

Wat is KNGF intervisie?

De afgelopen jaren heeft het KNGF een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld die als doel heeft de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen te verhogen. KNGF intervisie vindt plaats op individueel fysiotherapeutisch niveau. Het gaat bij KNGF intervisie om het voortdurend verbeteren, waarin kennisdeling en kwaliteitsverbetering centraal staan. De KNGF intervisie wordt begeleid door een KNGF gecertificeerde intervisiecoach.

De uitvoering

De KNGF intervisie wordt begeleidt door een KNGF gecertificeerde intervisiecoach. De intervisiegroep bestaat uit 8 deelnemers uit ten minste 2 verschillende praktijken. De groep volgt 3 KNGF intervisiebijeenkomsten van 2-2,5 uur. Een KNGF intervisiecyclus bestaat uit twee intervisiebijeenkomsten, waarin één module gevolgd wordt. 

Doel van KNGF intervisie

Het algemene doel van KNGF intervisie is het ontwikkelen van vaardigheden in het beoordelen van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen, zowel van de fysiotherapeut zelf als van zijn collega’s. In elk van de modules staat een specifiek onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen centraal. Voor de KNGF intervisiebijeenkomsten kan gebruik worden gemaakt van de volgende modules:

Intervisiemodule 1: Communicatie met de patiënt

Intervisiemodule 2: Dossiervoering

Intervisiemodule 3: Feedback op proces en uitkomsten (verplichte module)

Intevisiemodule 4: Klinisch redeneren

Voorbereiding op KNGF intervisie door de deelnemers

Na het samenstellen van de intervisiegroepen en het aanmelden van de groepen in Compass kan elke deelnemer zien in welke groep zij zijn aangemeld. Vanaf 28 dagen voor de eerste bijeenkomst krijgt elke deelnemer automatisch toegang tot de groep en kunnen de voorbereidingen gestart worden. Elke deelnemer ontvangt hierover een melding per e-mail.

De KNGF intervisiecoach zal vooraf met de groep de te volgen module bepalen. Vooraf aan iedere KNGF intervisiebijeenkomst treft de intervisiedeelnemer voorbereidingen op Compass, achter de tegel van de gekozen module. In het informatiedocument van de betreffende module staan de te treffen voorbereidingen aangegeven. Afhankelijk van de module zal de deelnemer bijvoorbeeld een EPD, video, profielschets, PROM profiel of casus uploaden. Ook afhankelijk van de module dient de deelnemer vooraf aan de bijeenkomst zichzelf te evalueren, zijn peers te evalueren en de ontvangen peer feedback door te nemen. Na afloop van iedere KNGF intervisiebijeenkomst maakt de intervisiedeelnemer een verbeterplan op Compass, achter de tegel van de gekozen module.

De prijs

De kosten per individuele deelnemer (voor 3 bijeenkomsten per jaar) zijn € 147,- excl. BTW per jaar. U kunt alles terug lezen in onze HCA intervisie flyer!

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder