Kwaliteitstoets logopedie

Doelstelling
De Kwaliteitstoets logopedie heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie.

De Kwaliteitstoets logopedie 2016 wordt uitgevoerd bij praktijken welke vooraf door de zorgverzekeraar zijn geselecteerd. De Kwaliteitstoets logopedie 2016 wordt altijd uitgevoerd op de praktijklocatie en toetst de volgende criteria:

Deel 1: Methodisch logopedisch handelen/dossiertoets

A. Algemeen (Intake na verwijzing en screening)

B. (Aanvullende) Anamnese
C. (Aanvullend) Onderzoek
D. Analyse
E. Behandelplan
F. Behandeling
G. Evaluatie
H. Afsluiting

Deel 2: NVLF richtlijnen

Deel 3: Organisatie van de praktijk
A. Organisatie

B. Privacy en Veiligheid

Wat is een kwaliteitstoets?
Een toets wordt beschreven als een kwalitatieve toetsing van het zorgproces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg. Tijdens een toets wordt vooral gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop men dit geregeld heeft.
Gedurende de uitvoering van de Kwaliteitstoets logopedie zullen aantoonbare bevindingen worden vastgelegd. Deze bevindingen (toetsuitkomsten) moet de aanvrager inzicht verschaffen over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord. De toetsuitkomsten worden altijd verwerkt in een rapportage. Deze bestaat naast een algemeen praktijkrapport uit een aantal toetsbevindingen welke tijdens de Kwaliteitstoets naar voren zijn gekomen en van waaruit de geauditeerde (=auditee) zijn eventuele verbetertraject kan vormgeven.
Bij het zorgvuldig uitvoeren van een Kwaliteitstoets logopedie is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen zich conformeren aan de afspraken die gemaakt worden. Het gaat hierbij om logistieke afspraken, procedurele afspraken, gedragsregels en afspraken over de gebruikte instrumenten.

De Kwaliteitstoets
De Kwaliteitstoets logopedie zal uitgevoerd worden door twee HCA auditoren, waarvan tenminste één auditor een logopedist is. Eén van de auditoren vervult de rol van “lead-auditor” terwijl de andere auditor alle verkregen toetsgegevens vastlegt en het proces bewaakt.
Tijdens de Kwaliteitstoets logopedie mag u met max. 3 personen aanwezig zijn. Wilt u hiervan afwijken, dan vernemen wij dit graag van u zodat wij hierover aparte afspraken kunnen maken.

De prijzen
Kwaliteitstoets logopedie,   5 dossiers (solopraktijk)   €1120,00 excl. BTW
Kwaliteitstoets logopedie, 10 dossiers (≤ 5 FTE)        €1330,00 excl. BTW
Kwaliteitstoets logopedie, 15 dossiers (> 5 FTE)        €1540,00 excl. BTW

Indien de organisatie over meerdere locaties beschikt, die alle vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, wordt de wortelformule toegepast.
Voorbeeld: De organisatie bestaat uit 3 locaties, de wortel van 3=1.73, hetgeen betekent dat er 2 locaties bezocht dienen te worden. Op de hoofdlocatie wordt de Kwaliteitstoets uitgevoerd en op de grootste nevenvestiging wordt een quickscan uitgevoerd waarbij er 5/10 extra dossiers worden getoetst (afhankelijk van het aantal FTE).

Locatiebezoek
Per locatie, (≤ 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie € 220,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie € 330,00 excl. BTW
Per locatie, (≤ 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie  € 330,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie  € 440,00 excl. BTW

Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via hca@healthcareauditing.nl of 023-5452360. Wij helpen u graag in het audittraject!

Downloads

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder