Documenten praktijk: Kwaliteitscyclus logopedie

Beste praktijk,

Ter voorbereiding op de visitatie dient u de zelfevaluatie in te vullen.  De vragen die bij de zelfevaluatie horen zijn opgenomen in het Word bestand ‘zelfevaluatie’. Voor het invullen van de zelfevaluatie kunt u gebruik maken van het Word bestand ‘Zelfevaluatie en plan van aanpak’. In het Word bestand treft u een tabel, ter voorbereiding hoeft u alleen de eerste kolom in te vullen. Wij verzoeken u om het bestand ‘zelfevaluatie en plan van aanpak’ (Word bestand) 10 dagen voorafgaand aan de visitatie aan ons retour te sturen zodat de auditor zich kan voorbereiden op uw visitatie.

Het benodigde document vindt u hieronder.

Met vriendelijke groet,

het HCA team


Aanmelden

Downloads