Kwaliteitstoets logopedie

De Kwaliteitstoets logopedie heeft als doel u inzicht te geven in de kwaliteit van het gehele zorgproces dat u aanbiedt: de verschillende (deel-)processen, producten en diensten. Deze toets wordt altijd uitgevoerd op uw eigen praktijklocatie en toetst de op dat moment geldende criteria. De zorgverzekeraar selecteert de praktijken die aan deze audit deelnemen.

De Kwaliteitstoets logopedie wordt altijd uitgevoerd door twee HCA auditoren, van wie er minimaal één zelf ook logopedist is. De HCA auditoren hebben ruime ervaring in het begeleiden van paramedici op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitstoetsing. De uitkomsten van de Kwaliteitstoets logopedie worden vastgelegd en hebben als doel u en uw medewerkers alsook de zorgverzekeraar inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de zorg in de breedste zin van het woord.


Downloads