Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie

In 2014 heeft NVLF, in samenwerking met HCA, de Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie ontwikkeld en geïntroduceerd. Deze toets heeft als doel u inzicht te geven in de kwaliteit van het gehele zorgproces: de (deel-)processen, producten en diensten rondom de logopedie. U als logopedist neemt zelf het initiatief tot deze Kwaliteitstoets.

De Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie is vanuit de zorgverzekeraars ingezet om het u als logopediepraktijk mogelijk te maken u te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast gebruiken de zorgverzekeraars de Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie als instrument om te komen tot differentiatie in de prijsafspraken die met u gemaakt worden. De Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie wordt altijd uitgevoerd op de praktijklocatie. De toets wordt uitgevoerd door twee HCA auditoren, van wie er tenminste één logopedist is.

Een toets wordt beschreven als een kwalitatieve toetsing van het zorgproces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg. Tijdens een toets wordt vooral gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop een praktijk dit geregeld heeft.

De uitkomsten van de Kwaliteitstoets logopedie worden vastgelegd en hebben als doel u en uw medewerkers alsook de zorgverzekeraar inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de zorg in de breedste zin van het woord.


Aanmelden

Downloads

Criteria Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie versie 2.0 feb 2019
Criteria Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie versie 2.0 feb 2019
Criteria kwaliteitstoets logopedie versie juli 2019 2020
Criteria kwaliteitstoets logopedie 2020 versie juli 2019
Vragenformulier 2019
Reglement Kwaliteitstoets Logopedie 2019