Belangrijke update: nieuwsflits Corona virus maart 2020

Gepubliceerd op 16 maart 2020 door HCA
Categorie: Nieuws

Bekijk deze mail in uw browser
– maart 2020 –
Beste relatie,

In Nederland grijpt het coronavirus razendsnel om zich heen en zojuist heeft het kabinet besloten om in heel Nederland scholen, horeca en winkels/sport- en openbare gelegenheden te sluiten en de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
Van het indammen van het virus lijkt geen sprake meer en in elke regio lopen wij, zoals inmiddels genoegzaam bekend, allemaal, in onze directe (werk)omgeving, in meer of mindere mate grote gezondheidsrisico’s.

HealthCare Auditing (HCA) kiest voor een proactieve houding en neemt daarom nu direct een aantal maatregelen in uw, ons en algemeen belang.
Wij zijn ons heel erg bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen met het invoeren van onze maatregelen een bijdrage leveren aan de gezondheid van iedere inwoner van Nederland.

De door ons, tot 6 april, genomen maatregelen zijn:

  • alle medewerkers van HCA werken in ieder geval tot 6 april vanuit huis en zijn telefonisch voor u bereikbaar;
  • de geplande audits/visitaties/intervisies/peer reviews voor de maand maart (tot 6 april) worden geannuleerd en worden in overleg met u vastgesteld op een nader coronavrij tijdstip;
  • de auditor/visiteur/coach staat u in deze periode kosteloos bij als het gaat om de voorbereiding van uw audit/visitatie. U kunt rekenen op telefonisch- of chatsupport;
  • HCA zal de partijen waarvoor u de audit/visitatie uitvoert informeren, zoals het Keurmerk Fysiotherapie, Zorg1 en FysioTopics, KNGF, NVLF en tal van andere organisaties. HCA zal met deze partijen overeenstemming bereiken als het gaat om legitiem uitstel van de audit/visitatie, zodat u geen “deadline” druk hoeft te ervaren.
Wij realiseren ons dat dit voor iedere betrokkene bij het audit/visitatieproces zal leiden tot ongemak. Echter rekenen wij op uw begrip ten aanzien van de door HCA genomen maatregelen. Zoals reeds gemeld, wij zijn bereikbaar en willen graag al uw vragen beantwoorden.

Rest ons u nu een risicoloze en coronavrije periode toe te wensen voor u, uw familie, vrienden, collegae en patiënten.

Ik hoop u middels deze nieuwsfl!ts voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u na het lezen van deze nieuwsfl!ts nog vragen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet namens het gehele team van HCA,

Leo Verton, directeur

HealthCare Auditing
Kromme Elleboogsteeg 10
2011 TS Haarlem
(T)   023-5452360
hca@healthcareauditing.nl
www.healthcareauditing.nl

Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2017 HealthCare Auditing, All rights reserved
Kromme Elleboogsteeg 10
2011 TS Haarlem
Tel:  023 545 23 60