HCA Kwaliteitsscan 2019

Gepubliceerd op 29 januari 2019 door HCA
Categorie: Nieuws

De HCA Kwaliteitsscan 2019

Beste lezer,

Middels deze Nieuwsfl!ts willen wij u graag informeren over de HCA Kwaliteitsscan 2019.

Inleiding
De HCA Kwaliteitsscan 2019 is door ons bureau recent ontwikkeld op verzoek van véél van onze klanten. Vanaf 2019 bestaat het Effectiviteitstraject niet meer. Bij velen van u is er behoefte aan een nieuw product, waarmee u het geleverde kwaliteitsniveau binnen uw praktijk kunt blijven aantonen.
Wij hebben daarom een nieuw product ontwikkeld, waarmee wij in uw behoefte voorzien. U kunt vanaf nu gebruik maken van de HCA Kwaliteitsscan, waarin heldere en transparante criteria zijn opgenomen die volledig aansluiten op de huidige marktontwikkelingen.

Wat betekent dat voor u?
Voor velen van onze relaties betekent het dat zij in 2019 géén Plus overeenkomst meer hebben met een aantal verzekeraars, tenzij u zich al heeft aangesloten bij organisaties, zoals FysioTopics of Zorg1. Vanuit deze organisaties zult u dit jaar, via HCA een praktijkaudit ondergaan, waarmee verzekeraars, zoals VGZ, CZ en Menzis, u bij een positief resultaat de beste overeenkomst aanbieden. Voor ZilverenKruis geldt dat de visitatie van het KNGF of Keurmerk zekerheid biedt voor het hoogste tarief. Ondertussen zijn er veel “oude” Plus-praktijken, die de stap naar FysioTopics, Zorg1 nog niet hebben gemaakt. Zij blijken echter wel inspanningen te willen blijven leveren als het gaat om het aantonen van “zichtbare, zuinige en vooral zinnige zorg”. Dit willen zij doen door aantoonbaar transparant te zijn in het verzamelen van data, waarin resultaten van de geleverde zorg centraal staan. Ondertussen kunnen wij u melden dat verzekeraars geïnteresseerd zijn in het nieuw ontwikkelde product. Zij zullen wellicht bij positieve geluiden uit de markt over het nieuwe HCA product met u in gesprek gaan over een “passende beloning”, die behoort bij de door u geleverde vrijwillige inspanningen. Wij zien kansen voor u en denken dat wij u met het nieuwe product kunnen ondersteunen in uw drang naar het leveren van de beste zorg voor uw patiënten.
Wat is de rol van HCA tijdens de Kwaliteitsscan?
De kwaliteitsscan kent een formatief en evaluatief karakter, waarbij de auditor samen met u op zoek gaat naar antwoorden op gebied van criteria zoals: effectiviteit, visie op dataverzameling, de mate waarin u MDS uitkomsten verzameld en de evaluatie ervan op basis van de resultaten. Tevens komen criteria als keten- en netwerkzorg met externe partijen aan bod en komen we tot conclusies i.r.t. het toekomstgericht werken, waarbij nieuwe inzichten voor uw praktijkvoering besproken zullen worden.
In een dagdeel zult u samen met een ervaren HCA auditor weer veel nieuwe management- en stuurinformatie krijgen, waarmee u uw praktijkvoering kunt optimaliseren en wordt u ondersteund in uw ambities. De kosten van deze Kwaliteitsscan bedragen € 520,- excl. BTW.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: hca@healthcareauditing.nl

UITNODIGING SEMINAR GLI en preventie
“kansen voor de fysiotherapeut in de nieuwe wereld van vitaliteit en zorg”

14 maart 2019 15.15 – 19.00 uur te Haarlem

Bij inschrijving vòòr 1 maart krijgt u bovendien een aantrekkelijke korting van €  50,00 op dit seminar, waarin Ferry Koper u, vanuit zijn jarenlange expertise en voortrekkersrol op gebied van preventie, meeneemt in de wereld van de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Hij gaat met u op interactieve wijze in op de kansen die dit product voor u als fysiotherapeut biedt en zal tips geven over de strategische implementatie ervan. De organisatie is in handen van VDKV en wordt ondersteund door HCA.

Kosten: met korting bedragen deze € 140,-.
Accreditatie KNGF en Keurmerk is aangevraagd.

Wij hopen u middels deze Nieuwsfl!ts voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er nog vragen zijn vernemen wij dat graag.

Downloads

Kortingsvoucher SEMINAR GLI en preventie
Kortingsvoucher SEMINAR GLI en preventie