Nieuwsfl!ts Fysiotherapie winter editie 2018

Gepubliceerd op 24 december 2018 door HCA
Categorie: Nieuws

In deze tijd van het jaar beginnen we natuurlijk om u en uw collegae in de praktijk fijne Feestdagen toe te wensen, waarin vooral plaats is voor een stukje rust en ontspanning.
Ook denken wij dat de Kerstsfeer het ideale moment is om weer eens te reflecteren op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2019. Mogen wij u daarbij een vrijblijvend advies geven? Stap af van een “oude therapeuten gewoonte” en kijk niet alleen naar alle zaken die niet naar wens zijn verlopen en die energie hebben gekost, maar vooral te denken aan de successen die u het afgelopen jaar met uw team heeft behaald.
Tevens is het deze periode het moment om weer keuzes te maken. Daarbij kan het gaan om wel of niet contracteren, de samenwerking met andere professionals in de zorgketen optimaliseren of inspiratie opdoen en zoeken naar nieuwe “markten”, waarin u, samen met collega’s, als beweegspecialisten kunt excelleren.
Voor HCA is het ook altijd de periode om ons voor te bereiden op het nieuwe jaar. In 2019 wachten ons weer vele uitdagingen. Wij zullen u als klant zo veel mogelijk bedienen in het land van audits, visitaties en intervisietrajecten. U weet dat u op ons kunt rekenen in het beantwoorden van al uw vragen op dit gebied en blijf ons daarom ook rustig bellen of mailen. Wij zijn er ook in 2019 voor u als betrouwbare partner in kwaliteitszorg.
Voor onze nieuwe klanten ligt er een uitdaging om het HCA gevoel, het leveren van kwaliteit en optimale service, over te brengen. Wij zullen er alles aan doen om het vertrouwen van u te winnen en ook met u, net als met al die 1.100 vaste relaties, een prettige samenwerking op te bouwen. Benader ons en profiteer van onze kennis en bereidheid u te ondersteunen in het audit, visitatie,- of intervisietraject dat in 2019 op u afkomt.

 

Wat gaan wij nog meer doen in 2019

De HCA Kwaliteitsscan 2019

In 2019 zal er voor veel praktijken een soort van “audit” stilte optreden. De vertrouwde Plusaudit en Effectiviteitsaudit met scans zijn niet meer actueel. Ik hoor u denken, dat is heerlijk toch, maar het tegendeel is waar. Van veel praktijken krijgen wij signalen dat zij juist de bezoekfrequentie van ca. twee keer per jaar heel erg nuttig vinden. Op die manier hebben vele praktijken ervaren dat hierdoor het kwaliteitsdenken op niveau blijft, gestimuleerd en getriggerd wordt. Om alle praktijken de gelegenheid te geven ook in 2019 een “spiegel- en reflectiemoment” te hebben, hebben wij de HCA Kwaliteitsscan 2019 ontwikkeld.

Wat is de HCA Kwaliteitsscan 2019?

-De HCA Kwaliteitsscan bevat veel elementen uit de Effectiviteitsscan, waarin inzicht krijgen in de mate waarin en de processen waarmee u data verzameld centraal staan. U kunt. als vooraanstaande Pluspraktijk in het meten is weten tijdperk, waarin aantoonbare waarde creatie voor de patiënt van het grootste belang is, niet meer om dataverzameling heen.
Veel verzekeraars concentreren zich in de overeenkomsten met u op dit onderwerp en vragen van u inzicht in de kwaliteit van de door u verzamelde data. Denk bijv. aan het aantoonbaar gebruik van de MinimaleDataSet (MDS). Met onze nieuwe Kwaliteitsscan helpt HCA u dit aan te tonen, zodat u met de uitkomsten van de scan het gesprek over de beste overeenkomst met uw verzekeraar aan kunt gaan.

-In de HCA Kwaliteitsscan wordt ook aandacht besteed aan de eventuele implementatie van zorgplannen. Hiermee brengt u binnen uw eigen praktijk de uniformiteit van handelen op een hoger niveau. Zorgplannen zijn tevens een middel waarmee u inzicht krijgt in uw patiëntenpopulatie, iets waar we met de huidige VNZ-coderingen vaak mee worstelen.

-Tenslotte besteden we tijdens de HCA Kwaliteitsscan aandacht aan zorginnovatie. U wordt door de auditor op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen in het veld en krijgt mogelijkheden aangereikt, waarmee u uw praktijkvoering toekomstproof houdt.

Kortom: er zijn voor u veel redenen te bedenken om juist ook in 2019 HCA te vragen bij u langs te komen. Wilt u verder informatie over ons nieuwe product? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar hca@healthcareauditing.nl

 

HCA zet in op service en ondersteuning zonder vaste jaarlijkse fee

Er zijn inmiddels behoorlijk veel partijen in de markt die praktijken ondersteunen in de praktijkvoering. Zij verlenen hun diensten vaak tegen vaste fees, afgestemd op o.a. omzet en praktijkgrootte. HCA kiest in 2019 voor een andere koers en gaat u als vaste klant bedienen met een aantal op maat producten, waarbij u alleen kiest voor de ondersteuning die u nodig heeft.
Wij gaan in 2019 starten met het aanbieden van all-in producten d.w.z., auditering, visitatie, scans, intervisie en coaching  onder één dak. Tevens bieden wij interessante mogelijkheden om de praktijkvoering verder te optimaliseren als het gaat om nieuwe verdienmodellen en toename van efficiency in rendement.
Tevens zullen wij ons in 2019 meer op de markt gaan begeven als aanjager op het gebied van kwaliteitsontwikkeling. Dat betekent concreet dat wij onze klanten tegen aantrekkelijke voorwaarden mogelijkheden bieden om deel te nemen aan kwaliteitsseminars en praktijkworkshops.

Extra:  UITNODIGING 14 maart 2019 15.00 – 19.00 uur te Haarlem

SEMINAR GLI en preventie, “kansen voor de fysiotherapeut in de nieuwe wereld van vitaliteit en zorg

Bij inschrijving voor 1 maart krijgt u bovendien een aantrekkelijke korting van 50% op een seminar, waarin Ferry Koper u, vanuit zijn jarenlange expertise en voortrekkersrol op gebied van preventie, meeneemt in de wereld van de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Hij gaat met u op interactieve wijze in op de kansen die dit product voor u als fysiotherapeut biedt en zal tips geven over de strategische implementatie ervan. De organisatie is in handen van VDKV en wordt ondersteund door HCA.

Kosten: met korting bedragen deze € 95,-. Accreditatie KNGF en Keurmerk is aangevraagd.

 

KNGF intervisie dienstverlening 2019 

Ook in 2019 kunt u gebruikmaken van de KNGF intervisie dienstverlening via HCA. In 2018 zijn we met deze service gestart en ondertussen hebben veel praktijk ons gevonden en het gemak ervaren van “ontzorging” door HCA. Wij verzorgen voor u  de complete logistieke planning en voorbereiding van de bijeenkomsten. Ervaren KNGF opgeleide intervisiecoaches zorgen voor een passende begeleiding tijdens alle bijeenkomsten, zodat het leereffect voor iedere deelnemer optimaal is. Haal het maximale uit uw intervisiebijeenkomsten en laat u begeleiden door HCA en zijn KNGF opgeleide intervisiecoaches. De prijs per deelnemende fysiotherapeut aan de drie bijeenkomsten bedraagt per jaar € 177,- excl. BTW. Voor meer informatie kunt u hieronder klikken op onze KNGF intervisie flyer.

 

KNGF intervisie flyer

 

Wij hopen u middels deze Nieuwsfl!ts voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er nog vragen zijn vernemen wij dat graag.