KNGF Intervisie

Gepubliceerd op 1 november 2018 door HCA
Categorie: Nieuws

Doel van de KNGF intervisie is de continue professionele ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modules op thema’s gekoppeld aan het beroepscompetentieprofiel.

Hoe ziet een KNGF intervisie bijeenkomst eruit?

In kleine groepen van maximaal 8 collegae uit minimaal twee verschillende praktijken zult u onder leiding van een ervaren intervisiecoach in gesprek gaan.

Belangrijke punten hierbij zijn:

• fysiotherapeutisch handelen staat centraal

• reflecteren op je eigen en elkaars handelen

• het bespreken van werkervaring en dilemma’s

• het opsteken van een verbeterplan

Wat is de rol van HCA?

De logistieke planning en voorbereiding van de bijeenkomsten wordt geheel verzorgd door HCA. Ervaren KNGF opgeleide intervisiecoaches zorgen voor een passende begeleiding tijdens alle bijeenkomsten, zodat het leereffect voor iedere deelnemer optimaal is. Haal het maximale uit uw intervisiebijeenkomsten en laat u begeleiden door HCA en zijn KNGF opgeleide intervisiecoaches. De prijs per deelnemende fysiotherapeut aan de drie bijeenkomsten bedraagt per jaar € 177,- excl. BTW.

Quote intervisiedeelnemer:

“het is leuk om feedback te krijgen op mijn eigen handelen!”