Nieuwsfl!ts HCA heeft u vragen?

Gepubliceerd op 17 april 2020 door HCA
Categorie: Nieuws

– april 2020 –

Beste relatie,

 

De afgelopen weken is alles wat zo gewoon was om ons heen veranderd. Zo’n beetje alle zekerheden van ons (praktijk)bestaan zijn weggevaagd en we bevinden ons in een crisis die we met elkaar nog nooit beleefd hebben. We leven op dit moment in een nieuwe werkelijkheid, waarvan we de uitkomst niet kennen.
Het is een werkelijkheid waarin termen als loyaliteit, solidariteit, bereidheid en wederkerigheid de boventoon voeren. We zijn bereid elkaar te helpen en we realiseren ons heel goed dat we deze crisis alleen met elkaar kunnen overwinnen.
Vanuit deze gedachte wil HealthCare Auditing (HCA) als vertrouwde en betrouwbare zorgpartner u ook de helpende hand toesteken.

 

Wij hebben de afgelopen weken veel verontruste telefoontjes van u ontvangen. Twee vragen staan hierbij centraal. Enerzijds de vraag van u hoe het verder gaat met de audits/visitaties en anderzijds de vraag om extra hulp bij het bewaken van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Om op de eerste vraag antwoord te geven het volgende:
Vooralsnog zetten alle partijen in op het stilzetten van de lopende audit/visitatietrajecten. Verzekeraars hebben zich recent akkoord verklaard om alle lopende visitatie/audittrajecten voor de komende periode te verlengen. Dat betekent dat u gedurende het lopende jaar de gelegenheid heeft de audit/visitatie te laten uitvoeren. HCA zal u daarbij begeleiden en in overleg met u op zoek gaan naar een passende datum, zodra de Corona situatie dit toelaat. Wij wachten verdere berichtgeving hieromtrent af en daarbij zijn overheid en RIVM voor ons leidend.

Ten aanzien van de tweede vraag het volgende:
Veel praktijken willen deze gedwongen therapieloze periode gebruiken om meer inzicht te krijgen in het eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Veel vragen worden gesteld of wij vanuit HCA willen meekijken naar de kwaliteit van de dataverzameling. Ook vragen praktijken om hulp bij de verbetering hiervan op individueel en groepsniveau. In de praktijk blijkt het vaak ontzettend lastig om te voldoen aan de normen die gesteld zijn rondom het gebruik van klinimetrie en de evaluatie op de therapieresultaten (resultaatsanalyse).

HCA wil jullie hierbij graag ondersteunen en biedt aan alle klanten in deze moeilijke periode kostenloze ondersteuning aan. Via een telefonisch consult (beeldbellen via Teams) gaan we op zoek naar antwoorden op de gestelde vragen en zullen ervaren auditoren/visiteurs u begeleiden in het adviestraject. Laat ons jullie helpen, en jullie ondersteunen!

Wij zijn er klaar voor en willen er graag voor jullie zijn.

Tenslotte,..
Blijf je vragen stellen en meld je aan voor een gratis adviestraject door een e-mail te sturen aan pascal@healthcareauditing.nl

Wij verwachten dat we met dit gebaar jullie een klein beetje kunnen helpen en hopen net als jullie snel op betere tijden.