KNGF Intervisie

Doel van de KNGF intervisie is de continue professionele ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modules op thema's gekoppeld aan het beroepscompetentieprofiel.Hoe ziet een KNGF intervisie bijeenkomst eruit?In kleine groepen van ... Lees meer

Nieuwsfl!ts Logopedie nieuwe criteria 2019

 Middels deze Nieuwsfl!ts willen wij u informeren over de nieuwe criteria  voor de Vrijwillige Kwaliteitstoets 2019. De nieuwe criteria zijn inmiddels door de NVLF gepubliceerd en gaan in op 1-1-2019. Echter zij hebben ... Lees meer

Nieuwsfl!ts Fysiotherapie inkoopbeleid 2019 – april 2018

Waarschijnlijk heeft u wel vernomen dat de zorgverzekeraars 1 april j.l. hun inkoopvoorwaarden voor 2019 bekend hebben gemaakt. Er zal in 2019 het nodige veranderen op audit gebied. 2018 is het laatste jaar dat de Plusaudit en het ... Lees meer