Oefentherapie Plus audit

Vanaf 2011 heeft Achmea in samenwerking met HCA als eerste zorgverzekeraar de Plus audit geintroduceerd. Vanaf 2012 hebben andere zorgverzekeraars, zoals CZ/Delta Lloyd/OHRA, De Friesland en Menzis de Plus audit overgenomen. Vanaf 1 januari 2017 heeft Zilveren Kruis een andere weg van kwaliteit ingeslagen en zal vanaf dat moment de Plus audit in zijn huidige vorm niet meer belonen. Momenteel zijn zij bezig met de verdere ontwikkeling van het nieuwe concept. De overige verzekeraars blijven het Plus certificaat wel belonen.

Doelstelling
De Plus audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de oefentherapie. De oefentherapeut neemt zelf het initiatief tot deze audit. De Plus audit wordt door de zorgverzekeraars gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met de oefentherapeut. De Plus audit is ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg.

Inhoud
De Plus audit is opgebouwd uit 2 elementen, te weten:
a. het motivational paper
b. de praktijkaudit

Wat is een motivational paper?
Een motivational paper (MP) is een schriftelijke vragenlijst, die voorafgaand aan de audit ingevuld dient te worden. Met het MP wordt inzicht gegeven of de oefentherapiepraktijk (auditee) voldoet aan de aanvullende voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt aan een kwalitatief goede oefentherapiepraktijk. De voorwaarden van alle zorgverzekeraars zijn nu gecombineerd in een MP.

Wat is een praktijkaudit?
Een praktijkaudit is een bijeenkomst waarbij een praktijkafvaardiging (max. 3 personen) samen met een HCA auditoren de praktijk ‘scant’ op een aantal relevante aspecten in relatie tot de bedrijfsvoering.
Bij de Plus audit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen, m.b.v. patiëntendossiers, en op de implementatie van de richtlijnen. De Plus audit vindt plaats op locatie.

De Plus audit toetst de volgende criteria:

1. Kwaliteitsregister paramedici
2. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie
3. Hygiëne, privacy en veiligheid
4. Klachtenregeling
5. Methodisch handelen
6. VvOCM‐richtlijnen
7. Wet- en regelgeving
8. Kwaliteitszorg en Zorginnovatie

De dossiertoets
U maakt bij de Plus audit de keuze op welke wijze u de dossiertoets laat uitvoeren. U heeft hierbij de keuze uit onderstaande 3 mogelijkheden:

□ de praktijk laat de patiëntendossiers toetsen van alle zorgverzekeraars (in Nederland).

□ de praktijk laat de dossiers toetsen van de (audit)zorgverzekeraars CZ/Delta Lloyd/OHRA, De Friesland en Menzis (inclusief de aan deze zorgverzekeraars gekoppelde labels).

□ de praktijk laat alleen de dossiers toetsen van de zorgverzekeraar(s) voor welke een MP wordt aangevraagd.

Kiest u er voor om bijvoorbeeld voor slechts 1 zorgverzekeraar het Pluscertificaat te behalen, dan stelt u tijdens de Plus audit alleen de dossiers van de betreffende zorgverzekeraar ter beschikking. De consequentie hiervan is dat het certificaat geen enkele waarde heeft richting de andere zorgverzekeraars. Indien u op een later moment alsnog besluit om ook voor één of meer van de andere zorgverzekeraars een Plusovereenkomst aan te vragen, dan dient u het volledige Plus audittraject (met bijbehorende auditkosten) opnieuw te doorlopen.

De prijzen
Motivational Paper(s)
Beoordeling Motivational Paper € 157,50 excl. BTW

Plus audit
Plus audit, 10 dossiers (≤ 5 FTE) € 770,00 excl. BTW
Plus audit, 15 dossiers (> 5 FTE) €1750,00 excl. BTW
Voor de Plus audit geldt dat in het geval van meerdere locaties, die alle vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, de wortelformule wordt toegepast.
Voorbeeld: De organisatie bestaat uit 5 locaties, de wortel van 5=2.24, hetgeen betekent dat er 3 locaties bezocht dienen te worden. Op de hoofdlocatie wordt de audit uitgevoerd en op de twee grootste nevenvestigingen wordt een quickscan uitgevoerd waarbij per locatie 5/10 extra dossiers worden getoetst (afhankelijk van het aantal FTE).
Indien de locaties allen vanuit een aparte AGB-code declareren dient er per locatie een aparte audit te worden uitgevoerd. 
Locatiebezoek
Per locatie, (≤ 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie € 210,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie € 420,00 excl. BTW
Per locatie, (≤ 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie  € 315,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie  € 525,00 excl. BTW

Downloads

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder