Beheersmodel audit Oefentherapie

De Beheersmodel audit heeft als doel u inzicht te geven in de kwaliteit van het gehele zorgproces dat u aanbiedt: de verschillende (deel-)processen, producten en diensten rondom de oefentherapie. Deze audit wordt altijd uitgevoerd op uw eigen praktijklocatie en toetst de op dat moment geldende criteria. De zorgverzekeraar selecteert de praktijken die aan deze audit deelnemen.

De Beheersmodel audit wordt altijd uitgevoerd door twee HCA auditoren. De HCA auditoren zijn allen werkzaam in een eerstelijns fysiotherapie- of oefentherapiepraktijk en hebben ruime ervaring in het begeleiden van paramedici op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitstoetsing. De uitkomsten van de audit worden vastgelegd en hebben als doel u en uw medewerkers alsook de zorgverzekeraar inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de zorg in de breedste zin van het woord.