Plusaudit oefentherapie

De Plusaudit heeft als doel u inzicht te geven in de kwaliteit van het gehele zorgproces dat u aanbiedt: de verschillende (deel-)processen, producten en diensten rondom de oefentherapie. U als oefentherapeut neemt zelf het initiatief tot deze audit. Doelstelling van de Plusaudit is om het u en uw praktijk mogelijk te maken u te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. De Plusaudit wordt daarnaast door de zorgverzekeraars (CZ/Delta Lloyd/OHRA, De Friesland en Menzis) gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de prijsafspraken.

De Plusaudit is opgebouwd uit 2 onderdelen, de motivational paper en de praktijkaudit.

Bij de Plusaudit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen met behulp van pati├źntendossiers. Daarnaast kijken we naar de implementatie van de richtlijnen. De praktijkaudit vindt plaats op locatie.


Downloads