Plusaudit oefentherapie

De Plusaudit heeft als doel u inzicht te geven in de kwaliteit van het gehele zorgproces dat u aanbiedt: de verschillende (deel-)processen, producten en diensten rondom de oefentherapie. U als oefentherapeut neemt zelf het initiatief tot deze audit. Doelstelling van de Plusaudit is om het u en uw praktijk mogelijk te maken u te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. De Plusaudit wordt daarnaast door de zorgverzekeraars (CZ/Delta Lloyd/OHRA, De Friesland en Menzis) gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de prijsafspraken.

De Plusaudit is opgebouwd uit 2 onderdelen, de motivational paper en de praktijkaudit.

Bij de Plusaudit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen met behulp van patiëntendossiers. Daarnaast kijken we naar de implementatie van de richtlijnen. De praktijkaudit vindt plaats op locatie.


Downloads