Algemeen

De paramedische zorg is een dynamische sector die veel vraagt van u als zorgprofessional. De consument, uw klant, is uiteraard op zoek naar de beste zorg. Uw zorgpartners willen bovendien dat u de door u geleverde kwaliteit inzichtelijk maakt. Tenslotte zijn het ook de overheid en de beroepsorganisaties die met een kritische blik naar uw dagelijks handelen kijken. In dit dagelijks handelen vragen ook zij u transparant en toetsbaar te zijn.

Wij als HCA staan u graag terzijde bij uw streven naar kwaliteitsontwikkeling. Wij helpen u door middel van onze audittrajecten om de “kwaliteitstrein” in beweging te zetten. U kiest voor kwaliteit in de dienstverlening en wij ondersteunen u bij het bereiken van dit ultieme doel.

HCA heeft de afgelopen jaren, op verzoek van een toenemend aantal zorgverzekeraars, diverse auditproducten ontwikkeld. Deze worden vanaf 2005 gebruikt om de geleverde kwaliteit van zorg te toetsen.

De audits worden uitgevoerd door auditoren die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Zij zijn allen zelf ook fysiotherapeut/oefentherapeut/logopedist en werkzaam in de eerste lijn. Zij hebben ruime ervaring in kwaliteitstoetsing en weten als geen ander wat er op u af komt. Zij zijn daarom, vanuit hun eigen ervaring, in staat u na afloop van het audittraject ook te adviseren over praktische maatregelen. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat u het plezierig vindt dat collegae uw praktijk komen auditeren. Is het tenslotte niet zo dat kwaliteit het beste getoetst kan worden door de beroepsgroep zelf?

Onze dienstverlening op een rijtje:

Fysiotherapie

  • Verzorgen van de visitatie voor zowel Keurmerk als KNGF
  • Het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor u en uw medewerkers conform eisen van het KNGF
  • Het aanbieden van een HCA intervisiecoach
  • Verzorgen van de Praktijkaudit voor zowel FysioTopics als Zorg1
  • Verzorgen van de beheersmodelaudit Fysiotherapie
  • Begeleiding bij het vervolgtraject op basis van de uitkomsten van de visitatie en/of audit

Logopedie

  • Verzorgen van de Kwaliteitstoets
  • Verzorgen van de vrijwillige kwaliteitstoets
  • Begeleiding bij het vervolgtraject op basis van de uitkomsten van de (vrijwillige) kwaliteitstoets

Oefentherapie

  • Verzorgen van de beheersmodelaudit oefentherapie