Plus audit

Doelstelling
De Plus audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie. De fysiotherapeut neemt  zelf het initiatief tot deze audit. De Plus audit wordt door de zorgverzekeraars (CZ/Delta Lloyd/OHRA, De Friesland en Menzis) gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met de fysiotherapeut. De Plus audit is ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. Vanaf 1 januari 2017 heeft Zilveren Kruis een andere weg van kwaliteit ingeslagen en zal vanaf dat moment de Plus audit in zijn huidige vorm niet meer belonen. Praktijken kunnen zich aansluiten bij het Plus programma van Keurmerk Fysiotherapie of het KNGF om voor de Plus overeenkomst in aanmerking te komen. De overige verzekeraars blijven het Plus certificaat wel belonen.

Inhoud
De Plus audit is opgebouwd uit 2 elementen, te weten:
a. het motivational paper
b. de praktijkaudit

Wat is een motivational paper?
Een motivational paper (MP) is een schriftelijke vragenlijst, die voorafgaand aan de audit ingevuld dient te worden. Met het MP wordt inzicht gegeven of de fysiotherapiepraktijk (auditee) voldoet aan de aanvullende voorwaarden die een zorgverzekeraar stelt aan een kwalitatief goede fysiotherapiepraktijk.

Wat is een praktijkaudit?
Een praktijkaudit is een bijeenkomst waarbij een praktijkafvaardiging (max. 3 personen, tenminste 2 personen) samen met 2 HCA auditoren de praktijk ‘scant’ op een aantal relevante aspecten in relatie tot de bedrijfsvoering. Bij de Plus audit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen, m.b.v. patiëntendossiers, en op de implementatie van de richtlijnen.

De Plus audit kent twee varianten, de reguliere en de verkorte audit. De reguliere Plus audit geldt in principe voor alle fysiotherapiepraktijken. Echter, voor de praktijken die in het bezit zijn van een HKZ certificaat geldt de verkorte Plus audit. Deze uitzondering wordt enkel gemaakt voor praktijken die individueel het HKZ certificaat hebben behaald. Praktijken met HKZ certificering op basis van multi-site dienen de reguliere Plus audit te volgen.

De Plus audit vindt plaats op locatie. De reguliere Plus audit toetst de volgende criteria:
1. Het Motivational Paper
2. Centraal Kwaliteitsregister
3. Praktijkorganisatie, inrichting en accommodatie
4. Hygiëne, privacy en veiligheid
5. Klachtenregeling
6. Wet- en regelgeving
7. Kwaliteitsjaarverslag en beleidsplan
8. KNGF richtlijnen
9. Methodisch handelen
Indien de verkorte Plus audit van toepassing is worden criteria 1, 2, 7, 8 en 9 getoetst.

De dossiertoets
U maakt bij de Plus audit de keuze op welke wijze u de dossiertoets laat uitvoeren. U heeft hierbij de keuze uit onderstaande 3 mogelijkheden:
□ de praktijk laat de dossiers toetsen van alle zorgverzekeraars (in Nederland).
□ de praktijk laat de dossiers toetsen van de (audit)zorgverzekeraars, CZ/Delta Lloyd/OHRA, De Friesland en Menzis (inclusief de aan deze zorgverzekeraars gekoppelde labels).
□ de praktijk laat alleen de dossiers toetsen van de zorgverzekeraar(s) voor welke een MP is aangevraagd.

Kiest u er voor om bijvoorbeeld voor slechts 1 zorgverzekeraar het Plus certificaat te behalen, dan stelt u tijdens de Plus audit alleen de dossiers van de betreffende zorgverzekeraar ter beschikking. De consequentie hiervan is dat het certificaat geen enkele waarde heeft richting de andere zorgverzekeraars. Indien u op een later moment alsnog besluit om ook voor één of meer van de andere zorgverzekeraars een Plusovereenkomst aan te vragen, dan dient u het volledige Plus audittraject (met bijbehorende auditkosten) opnieuw te doorlopen.

De prijzen
Motivational Paper(s)
Beoordeling Motivational Paper €  157,50 excl. BTW

Verkorte Plus audit (praktijk is in het bezit van een individueel HKZ certificaat)
Verkorte Plus audit, 10 dossiers (≤ 5 FTE) €1120,00 excl. BTW
Verkorte Plus audit, 15 dossiers (> 5 FTE) €1330,00 excl. BTW

Reguliere Plus audit (praktijk is NIET in het bezit van een individueel HKZ certificaat)
Reguliere Plus audit, 10 dossiers (≤ 5 FTE) €1540,00 excl. BTW
Reguliere Plus audit, 15 dossiers (> 5 FTE) €1750,00 excl. BTW

Voor zowel de verkorte als reguliere Plus audit geldt dat in het geval van meerdere locaties , die alle vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, de wortelformule wordt toegepast.
Voorbeeld: De organisatie bestaat uit 5 locaties, de wortel van 5=2.24, hetgeen betekent dat er 3 locaties bezocht dienen te worden. Op de hoofdlocatie wordt de audit uitgevoerd en op de twee grootste nevenvestigingen wordt een quickscan uitgevoerd waarbij per locatie 5/10 extra dossiers worden getoetst (afhankelijk van het aantal FTE).
Indien de locaties allen vanuit een aparte AGB-code declareren dient er per locatie een aparte audit te worden uitgevoerd.

Locatiebezoek
Per locatie, (≤ 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie    € 220,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie    € 330,00 excl. BTW
Per locatie, (≤ 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie     € 330,00 excl. BTW
Per locatie, (> 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie     € 440,00 excl. BTW

Downloads

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder