Visitatie

Het visitatietraject 2018

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs in het team die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties kunnen uitvoeren. De visiteurs zijn allen werkzaam als fysiotherapeut en hebben ruime ervaring op gedaan bij HCA in het werk als auditor. Om u maximaal bij te staan in het visitatietraject heeft HCA de volgende route voor u uitgestippeld. Wij verzorgen inmiddels al meer dan 12 jaar op maat trajecten, die afgestemd zijn op uw wensen en mogelijkheden en die u ondersteunen op weg naar een succesvol visitatietraject.

We hebben voor de volgende implementatiestrategie gekozen:

 1. Voor nieuwe PLUS-praktijken

We voeren bij u, op locatie, de visitatie uit voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als het KNGF. Voor de inhoudelijke invulling van de beide visitatietrajecten verwijzen wij u graag naar de informatie van het Keurmerk Fysiotherapie resp. het KNGF.

Wat zijn de verschillen?

De criteria van het Keurmerk Fysiotherapie zijn:

 • Bespreking op basis van zelfreflectie van het praktijkportfolio w.o. bespreken van klachtenregistratie, samenwerking met relevante partners, kwaliteitsdocumenten en inrichting;
 • Bespreken uitkomsten klantervaringen op basis van zelfreflectie;
 • Benchmarken van landelijke data samen met andere praktijk die als observant aanwezig is (gericht op de 5 meest behandelde indicaties met nadruk op aanwezigheid klinimetrie en de interpretatie ervan);
 • Behandeleffectiviteit gericht op interpretatie van uitkomsten (gericht op behandelindex en gericht op zelfontwikkeling naar interpretatie van de relevante behandeldata);
 • Kwaliteitsbeleid i.r.t. bedrijfsvoering;
 • Zorginnovatie;
 • Klinisch redeneren;
 • 1 Visiteur en 1 observerende collega fysiotherapeut;
 • Duur ca. 3-4 uur.

De criteria van het KNGF zijn:

 • Kennismaking
 • Praktijkrondleiding
 • Dossiertoets: de visiteur zal een aantal patiëntendossiers (2 tot 5 dossiers) inzien. Dossiers ( al of niet afgesloten) die hiervoor in aanmerking komen zijn dossiers van Zilveren Kruis verzekerden. De visiteur kiest ad random dossiers en beoordeelt ze op basis van de KNGF richtlijn voor dossiervoering
 • Praktijkportfolio
 1. a) Kwaliteitsbeleid, interne communicatie, samenwerking, en innovatie.
 2. b) Team Climate Inventory
 3. c) Praktijk feedback informatie
 4. d) Behandelgemiddelde/behandelindex zorgverzekeraars
 • De praktijkvertegenwoordiger van de praktijk die gevisiteerd wordt voert voorafgaand aan de visitatie een zelfevaluatie uit. Deze zelfevaluatie bestaat uit de volgende indicatoren:

Indicator 1 Kwaliteitsbeleid

Indicator 2 Klinisch redeneren en dossiervoering

Indicator 3 Interne en externe communicatie, zorgcoördinatie en samenwerking

Indicator 4 Inrichting en toegankelijkheid

Indicator 5 Hygiëne, privacy en veiligheid

Indicator 6 Innovatie en ondernemerschap

 • Terugkoppeling en bespreking van de visitatie
 • 2 Visiteurs bezoeken de praktijk;
 • Duur ca. 3-4 uur.
 1. Voor bestaande PLUS-praktijken

Hiervoor gelden dezelfde criteria, zoals benoemd onder punt 1., met dat verschil dat wij als HCA in 2018 een unieke service aanbieden om de visitatie tegelijk uit te voeren met de reeds bij u geplande audit zonder daarbij extra kosten voor u in rekening te brengen.

Ook voor bestaande PLUS-praktijken zijn wij uiteraard bereid u nader te informeren over de organisatie, planning en voorbereiding van de visitatie als onderdeel van de PLUS- of Effectiviteitsaudit. Mail of bel ons gerust en wij nemen u mee in het nieuwe kwaliteitstoetsingstraject.

Voor verdere informatie omtrent planning, organisatie, voorbereiding en kosten kunt u contact opnemen met hca@healthcareauditing.nl of bel ons op 023-5452360.

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder