Wat is een audit?

Een audit is volgens de dikke ‘van Dale’ een kritisch onderzoek naar de bedrijfsvoering. Twee auditoren van HCA komen bij u langs en maken samen met u een ‘foto’ van uw praktijk. Alle bedrijfsprocessen, welke relevant zijn voor de bedrijfsvoering, worden via objectieve criteria en vragenlijsten in kaart gebracht. Samen met u wordt o.a. gekeken naar de praktijkinrichting, de patiëntveiligheid, de hygiëne, de kwaliteitsregistratie, de implementatie van de in de beroepsgroep geldende richtlijnen en de wijze waarop u het methodisch handelen zichtbaar maakt. Met behulp van een dossierbeoordeling brengen wij gezamenlijk het niveau van het methodisch handelen in kaart. Deze succesvolle wijze van auditeren helpt u inzicht te krijgen in uw werkwijze en geeft richting aan mogelijk noodzakelijke verbeter- of verandertrajecten.

Na afloop van de audit worden de audituitkomsten met u besproken en worden de bevindingen vastgelegd in een auditrapport. Met deze rapportage kunt u binnen uw organisatie verder met de doorontwikkeling van uw kwaliteitsniveau.

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder