Wie zijn wij?

HealthCare Auditing (HCA) is sinds 2005 actief in de paramedische markt. Vanaf 2005 is er in de paramedische markt om diverse redenen een groeiende behoefte ontstaan aan het inzichtelijk maken van kwaliteit, zowel bij de zorgverleners als bij de zorgverzekeraars. Naast het inzichtelijk maken van de geleverde kwaliteit is ook het toetsen ervan steeds belangrijker geworden en om die reden is HCA opgericht.

De HCA auditoren, allen werkzaam in de eerstelijns fysiotherapie- dan wel oefentherapiepraktijk of logopediepraktijk, hebben ruime ervaring in het begeleiden van paramedici op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitstoetsing.
HCA voert een aantal auditproducten uit, die zijn toegespitst op de fysiotherapeutische, oefentherapeutische kinderergotherapeutische en logopedische markt. Deze producten (fysiotherapie en oefentherapie) worden al jaren door HCA uitgevoerd en zowel de auditees als de zorgverzekeraars zijn daar aantoonbaar zeer tevreden over.
Om deze tevredenheid te monitoren voeren wij continue een klanttevredenheidsonderzoek uit.

Inmidels heeft HCA een zeer ruime ervaring in het uitvoeren van audits in de paramedische markt en zijn wij tevens marktleider. Inmiddels voeren zo’n 75 auditoren dagelijks audits uit in het gehele land. Zij worden hierbij ondersteund door een professioneel office-management.
Het office-management is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Heeft u een vraag, tips of opmerkingen? Laat het ons weten, want voor ons geldt: “Goed kan altijd beter”.

KNGF Intervisie

Voor praktijken die het PLUS-programma van Zilveren Kruis volgen is KNGF intervisie vanaf 2018 een verplicht onderdeel. KNGF intervisie maakt onderdeel uit van het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB). Lees verder

De Vrijwillige Kwaliteitstoets

De Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie is vanaf 1 januari 2017 ook opgenomen in de contracten van zorgverzekeraars Multizorg, VGZ en Zorg en Zekerheid. Dus ook voor deze verzekeraars kunt u in aanmerking komen voor het verhoogde tarief. Mocht u ... Lees verder

Visitatie Fysiotherapie

Inmiddels is het Plus-stof neergedwarreld en hebben de meeste Plus-praktijken (nieuw en bestaand) hun weg gevonden op weg naar de visitatie. HCA heeft visiteurs opgeleid die voor zowel het Keurmerk Fysiotherapie als voor het KNGF de visitaties ... Lees verder