Welkom op de homepage van HCA

 

Belangrijke update:

– 12 mei 2020 –

Beste HCA klant,

Vorige week heeft het kabinet in een persconferentie aangegeven dat Nederland toe is aan versoepeling van de huidige Corona-maatregelen. Voor ons betekent dat we, vooralsnog volgens planning, vanaf 1 juni onze normale bedrijfsactiviteiten kunnen hervatten, weliswaar met aangepaste regelgeving conform overheidsbeleid.
Voor u betekent dit we vanaf 1 juni 2020 een start maken met de uitvoering van de diverse audits, visitaties, peer reviews en intervisies op locatie.  Uiteraard zullen we bij de uitvoering de huidige RIVM- regelgeving in acht nemen en kiezen we voor een zo veilig mogelijk werkklimaat, zowel voor u en uw vertegenwoordigers als voor onze auditoren/visiteurs.

Onder welke voorwaarden, gaan wij vormgeven aan de uitvoering?

We zullen de praktijken waarbij audits, visitaties, peer-reviews/intervisiebijeenkomsten gepland staan na 1 juni vragen om goedkeuring voor de uitvoering ervan. Daarbij maken we graag de volgende afspraken met u:

  • wij vragen u om een ruimte te reserveren, waarbij we kunnen voldoen aan de 1,5 meter norm. (afh. van het aantal mensen dat de bijeenkomst bijwoont tot een maximum van 10 personen)
  • wij zullen voor iedere audit, visitatie, peer-review of intervisie 1 dag van tevoren contact met u, en de auditor/visiteur opnemen om een COVID-triage uit te voeren. Indien iedereen gezond is en de 1,5 meter norm in acht gehouden kan worden komt één van onze auditoren, visiteurs of coaches bij u op de praktijk langs. Opmerking: Bij twijfel over een goede gezondheid van één van de deelnemers of auditor, visiteur of coach, of het niet haalbaar kunnen maken van de 1,5 m norm zullen we in overleg met u kijken naar de alternatieve mogelijkheden.

Voor de praktijken waarbij sprake is van uitstel van een audit/visitatie of peer-review/intervisie bijeenkomst t.g.v. de Corona-crisis gelden de volgende afspraken:
De praktijken die tussen 16 maart en 1 juni 2020 een audit of visitatie en/of peer-review/intervisie bijeenkomst gepland hadden staan en uitstel hebben gekregen, zullen wij gaan benaderen om een alternatieve datum voor uw audit, visitatie of peer-review/intervisiebijeenkomst te gaan plannen.

Wij realiseren ons dat u bij het opstarten van uw praktijkactiviteiten uw eigen keuzes maakt en prioriteiten stelt als het gaat om het uitvoeren van één van bovenstaande activiteiten. Wij zullen u zeer binnenkort persoonlijk benaderen om zoveel mogelijk maatwerkafspraken met u te maken.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen over uw specifieke praktijksituatie en de actuele planning van uw audit, visitatie, peer-review of intervisiebijeenkomst zijn wij uiteraard telefonisch of per mail bereikbaar om u te helpen.

– 22 april 2020 –

Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april is er besloten, i.o.m. de betrokken partijen, dat de audits, visitaties en scans die gepland staan tot en met 20 mei worden uitgesteld. Zodra er groen licht is zal er contact met jullie worden opnemen voor het inplannen van de afspraak. De Peer groepen Keurmerk en KNGF mogen in deze periode als uitzondering via beeldbellen verzorgt worden.

Hebben jullie vragen dan horen wij het graag.

– april 2020 –

Onderstaande maatregelen voor de audits en visitaties Fysiotherapie zijn verlengt tot en met 28 april. De Peer groepen Keurmerk en KNGF mogen in deze periode als uitzondering via beeldbellen verzorgt worden. De coach zal hierover contact met jullie opnemen.

 

– maart 2020 –

 

Beste relatie,

In Nederland grijpt het coronavirus razendsnel om zich heen en zojuist heeft het kabinet besloten om in heel Nederland scholen, horeca en winkels/sport- en openbare gelegenheden te sluiten en de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.
Van het indammen van het virus lijkt geen sprake meer en in elke regio lopen wij, zoals inmiddels genoegzaam bekend, allemaal, in onze directe (werk)omgeving, in meer of mindere mate grote gezondheidsrisico’s.

HealthCare Auditing (HCA) kiest voor een proactieve houding en neemt daarom nu direct een aantal maatregelen in uw, ons en algemeen belang.
Wij zijn ons heel erg bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen met het invoeren van onze maatregelen een bijdrage leveren aan de gezondheid van iedere inwoner van Nederland.

 

De door ons, tot 6 april, genomen maatregelen zijn:

  • alle medewerkers van HCA werken in ieder geval tot 6 april vanuit huis en zijn telefonisch voor u bereikbaar;
  • de geplande audits/visitaties/intervisies/peer reviews voor de maand maart (tot 6 april) worden geannuleerd en worden in overleg met u vastgesteld op een nader coronavrij tijdstip;
  • de auditor/visiteur/coach staat u in deze periode kosteloos bij als het gaat om de voorbereiding van uw audit/visitatie. U kunt rekenen op telefonisch- of chatsupport;
  • HCA zal de partijen waarvoor u de audit/visitatie uitvoert informeren, zoals het Keurmerk Fysiotherapie, Zorg1 en FysioTopics, KNGF, NVLF en tal van andere organisaties. HCA zal met deze partijen overeenstemming bereiken als het gaat om legitiem uitstel van de audit/visitatie, zodat u geen “deadline” druk hoeft te ervaren.

 

Wij realiseren ons dat dit voor iedere betrokkene bij het audit/visitatieproces zal leiden tot ongemak. Echter rekenen wij op uw begrip ten aanzien van de door HCA genomen maatregelen. Zoals reeds gemeld, wij zijn bereikbaar en willen graag al uw vragen beantwoorden.

Rest ons u nu een risicoloze en coronavrije periode toe te wensen voor u, uw familie, vrienden, collegae en patiënten.

 

 

Ik hoop u middels deze nieuwsfl!ts voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u na het lezen van deze nieuwsfl!ts nog vragen hebben dan hoor ik dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet namens het gehele team van HCA,

Leo Verton, directeur

HealthCare Auditing
Kromme Elleboogsteeg 10
2011 TS Haarlem
(T)   023-5452360

(M) 06-11297371 (ook via Whatsapp)
hca@healthcareauditing.nl
www.healthcareauditing.nl

 

HealthCare Auditing is sinds 2005 actief in de auditmarkt. Wij bieden hoogwaardige kwaliteitsproducten aan in de paramedische sector (fysiotherapie, logopedie en oefentherapie). Zorgvernieuwing en kwaliteit in de zorg zijn onze drijfveren. Samen met en in opdracht van onze klanten streven we continu naar de beste zorg. Daarnaast ontwikkelen wij instrumenten om de kwaliteit in de zorg te ondersteunen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van zorgplannen. Als marktleider in de paramedische zorg hebben wij de afgelopen 13 jaar ruim 6.000 audits verzorgd. In het onderstaande menu kunt u kiezen voor de branche waarin u werkzaam bent. Wij lichten u graag per branche toe welke producten en diensten wij u kunnen aanbieden.

 

 

 Volg ons op LinkedIn voor de laatste berichten